Categories
linux

 Sửa lỗi curl (6) could not resolve host

Nếu bạn đang gặp lỗi trên, bạn có thể làm theo cách dưới đây để fix

cd /etc # Đi đến etc folder
nano resolv.conf

Sau đó thêm DNS google vào file

nameserver 8.8.8.8
nameserver 8.8.4.4

Cuối cùng bấm tổ hợp phím control+X (Mac OS) hoặc CTRL + X (window) và chọn Y để save and quit.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s